Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

#ViSEF 2013 – 2021: DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN THAM GIA CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP QUỐC GIA DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC TỪ NĂM HỌC 2012 – 2013 ĐẾN NĂM HỌC 2020 – 2021

Cập nhật lần cuối: 28-03-2021 19:55:47 +07:00 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN THAM GIA CUỘC THI
 KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP QUỐC GIA 
DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC 
TỪ NĂM HỌC 2012 – 2013 ĐẾN NĂM HỌC 2020 – 2021NĂM HỌC 2020  2021

Các Dự án tham gia ViSEF 2021 (tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế)Các Dự án đạt giải ViSEF 2021
NĂM HỌC 2019  2020

Các Dự án tham gia ViSEF 2020 (tổ chức tại Tp. Đà Nẵng)Các Dự án đạt giải ViSEF 2020
NĂM HỌC 2018 – 2019

Các Dự án tham gia ViSEF 2019 (Khu vực phía Bắc tổ chức tại Tp. Hà Nội; Khu vực phía Nam tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh)


Các Dự án đạt giải ViSEF 2019 Khu vực phía Bắc
Các Dự án đạt giải ViSEF 2019 Khu vực phía Nam 


NĂM HỌC 2017 – 2018
Các Dự án tham gia ViSEF 2018 (Khu vực phía Bắc tổ chức tại Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An; Khu vực phía Nam tổ chức tại Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)


Các Dự án đạt giải ViSEF 2018 

NĂM HỌC 2016 – 2017
Các Dự án tham gia ViSEF 2017 (Khu vực phía Bắc tổ chức tại tỉnh Phú Thọ; Khu vực phía Nam tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 
Các Dự án đạt giải ViSEF 2017 
NĂM HỌC 2015 – 2016
Các Dự án tham gia ViSEF 2016 (Khu vực phía Bắc tổ chức tại Tp. Hải Phòng; Khu vực phía Nam tổ chức tại tỉnh Đồng Nai)


Các Dự án đạt giải ViSEF 2016 Khu vực phía Nam 2016
NĂM HỌC 2014 – 2015
Các Dự án tham gia ViSEF 2015 (Khu vực phía Bắc tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh; Khu vực phía Nam tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp)
NĂM HỌC 2013 – 2014
Các Dự án tham gia ViSEF 2014 (Khu vực phía Bắc tổ chức tại tỉnh Vĩnh Phúc; Khu vực phía Nam tổ chức tại Tp. Cần Thơ)Các Dự án đạt giải toàn cuộc ViSEF 2014 Các Dự án đạt giải theo lĩnh vực ViSEF 2014 
NĂM HỌC 2012 – 2013


Các Dự án đạt giải ViSEF 2013 (Khu vực Miền Bắc tổ chức tại Tp. Hà Nội; Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên tổ chức tại Tp. Đà Nẵng; Khu vực Miền Nam tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh)Bài hát chính thức của Cuộc thi ViSEF 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét